اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی ساختمان

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1957 ریاضی عمومی 1 پایه 3 0 3 0
1958 فیزیک مکانیک پایه 2 0 2 0 1957
1965 زمین شناسی کاربردی اصلی 2 0 2 0
1968 تعمیر و نگهداری ساختمان اصلی 2 0 2 0
1979 ماشین آلات ساختمانی و راهسازی تخصصی 1 0 1 0 1965
1982 تکنولوژی کارگاه قالب بندی وآرماتور تخصصی 1 2 1 4
1983 کارگاه اسکلت فلزی و جوشکاری تخصصی 0 1 0 3 1964
1988 آزمایشگاه بتن وسایر مصالح تخصصی 0 1 0 3 1966
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربیت بدنی 1 عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 19
ترم دوم 1959 آزمایشگاه فیزیک مکانیک پایه 0 1 0 2 1958
1962 ریاضی عمومی (2) اصلی 2 0 2 0 1957
1963 استاتیک اصلی 2 0 2 0
1967 آشنایی با مبانی نظری معماری و پروژه اصلی 1 1 1 4
1970 کارگاه تاسیسات برقی اصلی 1 0 0 3
1972 کاربرد رایانه در ساختمان اصلی 1 1 1 3
1980 نقشه برداری ساختمان تخصصی 1 2 2 4
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9108 آیین زندگی(اخلاق کاربردی) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 18
ترم سوم 1960 فیزیک حرارت پایه 2 0 2 0 1957
1961 آزمایشگاه فیزیک حرارت پایه 0 1 0 2 1960
1964 مقاومت مصالح اصلی 3 0 3 0 1963
1966 مکانیک خاک و پی اصلی 3 0 3 0
1969 تجهیز و راه اندازی کارگاه اصلی 2 0 2 0
1973 زبان فنی تخصصی 2 0 2 0 9101
1985 اصول سرپرستی تخصصی 2 0 2 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9126 کارآفرینی تخصصی 2 1 2 2
مجموع واحدها 20
ترم چهارم 1971 کارگاه تاسیسات مکانیکی اصلی 0 1 0 3
1974 محاسبات ساختمان های فلزی تخصصی 2 0 2 0 1964
1975 محاسبات ساختمان های بتنی تخصصی 2 0 2 0 1964
1976 نقشه کشی ساختمان های بتنی تخصصی 1 1 1 3
1977 متره و برآورد و پروژه تخصصی 1 1 1 3 1967
1978 آئین نامه های ساختمانی تخصصی 2 0 2 0 1966 1974
1981 محوطه سازی و پروژه تخصصی 1 1 1 3 1980-1967
1984 کارآموزی تخصصی 0 2 0 240 50واحد
1986 تحلیل مقدماتی سازه ها تخصصی 2 0 2 0 1964
1987 آزمایشگاه مکانیک خاک تخصصی 0 1 0 3 1966
9128 دانش و جمعیت خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 20
مجموع کل واحدها 77
دروس اختیاری 8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 4
9 واحد پایه / 22 واحد اصلی / 33 واحد تخصصی / 17 واحد عمومی /


مراکزی که رشته کاردانی ساختمان در آنها دایر است: