اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی مدیریت خانواده

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 3119 شيمي آلي پایه 2 0 2 0
3120 آزمايشگاه شيمي آلي پایه 0 1 0 2
3122 روشهاي تربيت در نهج البلاغه اصلی 2 0 2 0
3129 بهداشت مادر و کودک اصلی 2 0 2 0
3134 زن در توسعه اصلی 2 0 2 0
3136 کليات اقتصاد (خرد-کلان) اصلی 2 0 2 0
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 26
ترم دوم 3118 رياضي عمومي پایه 3 0 3 0
3124 جامعه شناسي خانواده اصلی 2 0 2 0
3125 حقوق خانواده در اسلام (2) اصلی 2 0 2 0
3128 رواشناسي يادگيري اصلی 2 0 2 0
3131 اصول مديريت اصلی 2 0 2 0
3133 برنامه ريزي غذايي اصلی 1 1 1 2
3140 روش تحقيق تخصصی 1 1 1 2
3142 کارگاه خياطي (3) تخصصی 0 1 0 4
3143 کارگاه هنردستي (3) (چاپ دستي) تخصصی 0 1 0 4
مجموع واحدها 17
ترم سوم 3121 آمارحياتي پایه 2 0 2 0
3126 کنترل بهداشتي غذا اصلی 1 1 1 2
3127 اصول تغذيه کودکان اصلی 2 0 2 0
3130 بهره وري و کاهش هزينه ها اصلی 2 0 2 0
3132 مشاوره ژنتيک اصلی 1 1 1 2
3138 کاربرد کامپيوتر تخصصی 1 1 1 2
3144 کارگاه هنردستي (4) (چاپ سيلک) اصلی 0 1 0 4
3146 زن و سلامت تخصصی 2 0 2 0
3147 نظريه هاي مربوط به خانواده تخصصی 2 0 2 0
مجموع واحدها 17
ترم چهارم 3123 تحولات خانواده در ايران و جهان اصلی 2 0 2 0
3135 حقوق کودک اصلی 2 0 2 0
3139 زبان فني تخصصی 2 0 2 0
3141 فوريتهاي پزشکي تخصصی 0 1 0 3
3145 ويژگيهاي بيولوژيک و روانشناختي زن تخصصی 1 0 1 0
3148 توانبخشي کودکان معلول(ذهني-جسمي) تخصصی 1 1 1 2
3149 کارآموزي تخصصی 0 2 0 240
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 17
مجموع کل واحدها 77
8 واحد پایه / 31 واحد اصلی / 20 واحد عمومی / 18 واحد تخصصی /


مراکزی که رشته کاردانی مدیریت خانواده در آنها دایر است:


ردیف استان نام
1 آذربایجان غربی آموزشکده فنی دختران خوی
2 اصفهان آموزشکده فنی دختران نجف آباد - سمیه
3 خراسان جنوبی آموزشکده فنی دختران بیرجند - سپیده کاشانی