اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی الکترونیک عمومی

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1758 رياضي عمومي پایه 3 0 3 0
1759 فيزيک الکتريسيته و مغناطيس پایه 2 0 2 0 1758
1760 اصول مدارهاي ديجيتال اصلی 2 0 2 0
1761 آزمايشگاه مدارهاي ديجيتال اصلی 0 1 0 3 1760
1769 سيستم هاي مخابراتي پایه 3 0 3 0
1784 طراحي و ساخت مدارچاپي به کمک کامپيوتر تخصصی 0 1 0 4
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 18
ترم دوم 1762 تحليل مدارهاي الکتريکي اصلی 3 0 3 0 1758
1763 آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي اصلی 0 1 0 3 1762
1770 آزمايشگاه سيستم هاي مخابراتي تخصصی 0 1 0 3
1771 ميکروپرسسور تخصصی 2 0 2 0 1760
1783 کاربرد ابزار دقيق و کنترل تخصصی 2 0 2 0 1771
1785 کاربرد رايانه در الکترونيک تخصصی 0 1 0 4
1787 اصول سرپرستي تخصصی 2 0 2 0
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 17
ترم سوم 1764 ماشين هاي الکتريکي اصلی 2 0 2 0 1759 1762
1765 کارگاه ماشين هاي الکتريکي و مدار فرمان اصلی 0 1 0 4 1764
1766 تحليل مدارهاي الکترونيکي اصلی 3 0 3 0 1762
1767 کارگاه الکترونيک اصلی 0 1 0 4 1766
1768 رياضي کاربردي تخصصی 2 0 2 0 8770
1772 ميکروکنترولر تخصصی 2 0 2 0 1771
1778 سيستم هاي تلويزيون تخصصی 3 0 3 0 1769
1779 کارگاه تعميرات تلويزيون تخصصی 0 1 0 4 1778
1786 زبان فني تخصصی 2 0 2 0 9101
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
مجموع واحدها 20
ترم چهارم 1747 اصول سرپرستی تخصصی 2 0 2 0
1773 آزمايشگاه ميکروپرسسور و ميکروکنترولر تخصصی 0 1 0 3 1771-1772
1774 تکنيک پالس تخصصی 2 0 2 0 1760 1776
1775 آزمايشگاه تکنيک پالس تخصصی 0 1 0 3 1774
1776 مدارمجتمع خطي تخصصی 3 0 3 0 1766
1777 آزمايشگاه مدار مجتمع خطي تخصصی 0 1 0 3 1776
1780 الکترونيک صنعتي تخصصی 3 0 3 0 1766
1781 آزمايشگاه الکترونيک صنعتي تخصصی 0 1 0 3 1780
1782 کارگاه PLC تخصصی 0 1 0 4 1765
1788 پروژه ساخت تخصصی 0 2 0 96
1789 کارآموزي تخصصی 0 2 0 240
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 21
مجموع کل واحدها 76
دروس اختیاری 8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 4
8 واحد پایه / 14 واحد اصلی / 38 واحد تخصصی / 20 واحد عمومی /


مراکزی که رشته کاردانی الکترونیک عمومی در آنها دایر است:


ردیف استان نام
1 آذربایجان شرقی دانشکده فنی و حرفه ای تبریز
2 اصفهان دانشکده فنی شهیدمهاجر اصفهان
3 اصفهان آموزشکده فنی دختران نجف آباد - سمیه
4 البرز آموزشکده فنی کرج - شهید بهشتی
5 چهارمحال بختیاری آموزشکده فنی پسران شهرکرد
6 خراسان جنوبی آموزشکده فنی پسران بیرجند- ابن حسام
7 خراسان رضوی آموزشکده فنی قوچان - شهید رجایی
8 خراسان رضوی دانشکده فنی مشهد - شهید منتظری
9 سمنان آموزشکده فنی پسران سمنان
10 فارس آموزشکده فنی دختران شیراز- الزهرا
11 فارس دانشکده فنی شیراز - شهید باهنر- شماره 1
12 قم آموزشکده فنی پسران قم
13 کردستان آموزشکده فنی سنندج - شهیدیزدانپناه
14 گیلان آموزشکده فنی رشت - شهید چمران
15 لرستان آموزشکده فنی پسران بروجرد
16 مازندران آموزشکده فنی پسران آمل- علامه حسن زاده آملی
17 یزد آموزشکده کشاورزی امین خاتم