اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی فناوری ارتباطات (ICT)

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1001 رياضي عمومي 3 0 3 0
1002 آمار و احتمالات 3 0 3 0
1003 فيزيك الكتريسته 3 0 3 0
1004 آز فيزيك الكتريسيته 0 1 0 2
1005 مباني كامپيوتر و برنامه سازي 1 1 1 2
1006 مدارهاي الكتريكي 3 0 3 0
1007 الكترونيك كاربردي 3 0 3 0
1008 آز الكترونيك كاربردي 0 1 0 2
1009 تكنولوژي مخابرات 3 0 3 0
1010 آز تكنولوژي مخابرات 0 1 0 2
1011 فناوري اطلاعات 2 1 2 2
1012 اصول ديجيتال 2 0 2 0
1013 آز اصول ديجيتال 0 1 0 2
1014 ساختمان داده ها 2 1 2 2
1015 زبان تخصصي 2 0 2 0
1016 سوئيچينگ و سيگنالينگ 2 1 2 2
1017 اصول راديو ماكس 2 0 2 0
1018 شبكه مخابرات نوري 2 1 2 2
1019 آشنايي با شبكه GSM 2 0 2 0
1020 ذخيره و بازيابي اطلاعات 2 0 2 0
1021 ارتباط داده ها 2 0 2 0
1022 سيستم عامل مديريت شبكه 2 0 2 0
1023 آزسيستم هاي عامل مديريت شبكه 0 1 0 2
1024 پروژه 0 3 0 3
1025 0 2 0 2
1027 ساختار سوئيچ موبايل 1 1 1 2
1028 آنتن و انتشار امواج 1 1 1 1
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 75
ترم چهارم 9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 5
مجموع کل واحدها 80
60 واحد / 20 واحد عمومی /


مراکزی که رشته کاردانی فناوری ارتباطات (ICT) در آنها دایر است:


ردیف استان نام