اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی ابزار دقیق

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1037 رياضي عمومي 3 0 3 0
1038 فيزيك عمومي 3 0 3 0
1039 رياضي كاربردي 2 0 2 0
1040 کارگاه عمومی مکانیک پایه 0 1 0 4
1041 آشنایی با مبانی کامپیوتر پایه 1 1 1 3
1042 رسم فنی برق پایه 1 0 0 3
1050 الكترونيك عمومي 3 0 3 0
1051 آز الكترونيك عمومي 0 1 0 1
1052 مدارهاي منطقي 2 0 2 0
1053 آز مدارهاي منطقي 0 1 0 1
1054 مباني ماشين هاي الكتريكي 2 0 2 0
1055 الكترونيك صنعتي 2 0 2 0
1056 آز الكترونيك صنعتي 0 1 0 1
1057 ميكروپرسسور 2 0 2 0
1058 نقشه خواني نيروگاه 0 1 0 1
1059 اصو ل كنترل صنعتي 2 0 2 0
1060 سيستمهاي كنترل نئوماتيكي وهيدروليكي وآز 1 1 1 1
1061 كنترل كننده هاي الكتريكي و آز 1 1 1 1
1062 كنترل نيروگاه 3 0 3 0
1063 مدارات پالس و سوئيچينگ 2 0 2 0
1064 تعمير كارتهاي الكترونيكي 1 1 1 1
1065 حفاظت وسيستم هاي كسب اطلاعات 2 0 2 0
1066 ابزار دقيق واندازه گيري كمياب غير الكتريكي 3 0 3 0
1067 آز اندازه گيري كمياب غير الكتريكي 0 1 0 1
1068 كارگاه ابزار دقيق 0 1 0 1
1069 كارآموزي 1 0 1 0 1
1070 كارآموزي 2 0 1 0 1
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 64
ترم دوم 1043 مدارهای الکتریکی (1) اصلی 3 0 3 0 1039
1045 اندازه گیری الکتریکی اصلی 2 0 2 0 1043
1046 کارگاه عمومی برق اصلی 0 1 0 4
مجموع واحدها 6
ترم سوم 1044 مدارهای الکتریکی (2) اصلی 2 0 2 0
1047 آز اندازه گیری الکتریکی اصلی 0 1 0 3 1045
1049 کنترل مقدماتی اصلی 2 0 2 0
مجموع واحدها 5
ترم چهارم 1048 آز مدارهای الکتریکی اصلی 0 1 0 3 1044
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 6
مجموع کل واحدها 81
45 واحد / 4 واحد پایه / 20 واحد عمومی / 12 واحد اصلی /


مراکزی که رشته کاردانی ابزار دقیق در آنها دایر است:


ردیف استان نام
1 چهارمحال بختیاری آموزشکده فنی پسران شهرکرد
2 سمنان آموزشکده فنی پسران سمنان
3 مازندران آموزشکده فنی پسران آمل- علامه حسن زاده آملی
4 یزد آموزشکده کشاورزی امین خاتم