اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی ساخت و تولید -ماشین ابزار

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1927 فیزیک مکانیک پایه 2 0 2 0
1928 آزمایشگاه فیزیک مکانیک پایه 0 1 0 2 1927
1929 ریاضی عمومی پایه 3 0 3 0
1932 علم مواد اصلی 2 0 2 0
1941 رسم فنی 4 تخصصی 1 1 1 3
1942 فرزکاری 1 تخصصی 1 2 1 6 1941
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9108 آیین زندگی ( اخلاق کاربردی) عمومی 2 0 2 0
9122 تربیت بدنی عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 19
ترم دوم 1930 ریاضی عمومی 2 پایه 2 0 2 0 1931
1931 استاتیک اصلی 3 0 3 0 1933
1935 هیدرولیک و پنوماتیک اصلی 2 0 2 0 1951
1940 کارگاه جوشکاری تخصصی 0 1 0 4
1943 فرزکاری 2 تخصصی 1 2 1 6
1944 سیستم های اندازه گیری و آزمایشگاه اصلی 2 1 2 3 1942
1951 طراحی به کمک کامپیوتر 1 تخصصی 1 1 1 3 1948
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 18
ترم سوم 1933 مقاومت مصالح اصلی 2 0 2 0 1229
1934 آزمایشگاه مقاومت مصالح اصلی 0 1 0 2 1927
1936 آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک اصلی 0 1 0 2 1941-1943
1946 طراحی و ساخت قید و بند ها تخصصی 2 1 2 4 1935
1948 برنامه نویسی ماشین های کنترل عددی اصلی 2 0 2 0
1949 کارگاه ماشینهای کنترل عددی تخصصی 0 1 0 4
1952 طراحی به کمک کامپیوتر 2 تخصصی 1 1 1 3
1955 اصول سرپرستی تخصصی 2 0 2 0 1942
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9128 دانش خانواده و جمعیت عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 19
ترم چهارم 1937 اصول عملیات حرارتی اصلی 2 0 2 0 1932
1938 آزمایشگاه عملیات حرارتی تخصصی 0 1 0 2 1932 1937
1939 زبان فنی اصلی 2 0 2 0 9101
1945 اجزای ماشین (3) تخصصی 2 0 2 0 1933
1947 تکنولوژی و کارگاه قالب سازی تخصصی 2 1 2 4 1941-1943
1950 سنگ زنی تخصصی 1 1 1 4 1941
1954 پروژه ساخت تخصصی 0 2 0 6 1943 1950
1956 کارآموزی تخصصی 0 2 240 0
9126 کار آفرینی عمومی 2 1 2 2
مجموع واحدها 19
مجموع کل واحدها 75
دروس اختیاری 8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 4
8 واحد پایه / 20 واحد اصلی / 31 واحد تخصصی / 20 واحد عمومی /


مراکزی که رشته کاردانی ساخت و تولید -ماشین ابزار در آنها دایر است: