اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی ماشین افزار (کاردانی)

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 1927 فیزیک مکانیک 2 0 2 0
1928 آزمایشگاه فیزیک مکانیک 0 1 0 1
1929 ریاضی عمومی1 3 0 3 0
1930 ریاضی عمومی2 2 0 2 0
1931 استاتیک 3 0 3 0
1932 علم مواد 2 0 2 0
1933 مقاومت مصالح 2 0 2 0
1934 آزمایشگاه مقاومت مصالح 0 1 0 1
1935 هیدرولیک وپنوماتیک 2 0 2 0
1936 آزمایشگاه هیدرولیک وپنوماتیک 0 1 0 1
1937 اصول عملیات حرارتی 2 0 2 0
1938 آزمایشگاه عملیات حرارتی 0 1 0 1
1939 زبان فنی 2 0 2 0
1940 جوشكاری(کارگاه) 0 1 0 4
1941 رسم فنی (4) (‌ماشین افزار ) 0 1 0 4
1942 فرزکاری 1 1 2 1 2
1943 فرزکاری2 1 2 1 2
1944 سیستم های اندازه گیری وآزمایشگاه 2 1 2 1
1945 اجزاماشین3 2 0 2 0
1946 طراحی وساخت قیدوبندها 2 1 2 1
1947 تکنولوژی وکارگاه قالبسازی 2 1 2 1
1948 برنامه نویسی ماشینهای کنترل عددی 2 0 2 0
1949 کارگاه ماشینهای کنترل عدی 0 1 0 1
1950 سنگ زنی 1 1 1 1
1951 طراحی به کمک کامپیوتر1 1 1 1 1
1952 طراحی به کمک کامپیوتر2 1 1 1 1
1954 پروژه ساخت 0 2 0 2
1955 اصول سرپرستی 2 0 2 0
1956 کارآموزی 0 2 0 2
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 73
ترم چهارم 9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 5
مجموع کل واحدها 78
58 واحد / 20 واحد عمومی /


مراکزی که رشته کاردانی ماشین افزار (کاردانی) در آنها دایر است: