اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی ساخت و تولید -قالب سازی

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 2522 آزمايشگاه هيدروليک و نيوماتيک 0 1 0 2
2547 فيزيک مکانيک 2 0 2 0
2548 آزمايشگاه فيزيک مکانيک 0 1 0 2
2549 رياضي عمومي (1) 3 0 3 0
2550 رياضي عمومي (2) 2 0 2 0
2551 فيزيک حرارت 2 0 2 0
2552 استاتيک 3 0 3 0
2553 مقاومت مصالح 2 0 2 0
2554 آزمايشگاه مقاومت مصالح 0 1 0 2
2555 علم مواد 2 0 2 0
2556 هيدروليک و پتوماتيک 2 0 2 0
2557 آزمايشگاه هيدروليک و پتوماتيک 0 1 0 2
2558 زبان فنی تخصصی 2 0 2 0
2559 سيستم هاي اندازه گيري و آزمايشگاه 2 1 2 3
2560 اصول طراحي و رسم قالبهاي برشي 1 1 1 2
2561 اصول عمليات حرارتي 2 0 2 0
2562 آزمايشگاه عمليات حرارتي 0 1 0 2
2563 فرزکاري (1) 1 2 1 3
2564 فرآيندهاي توليد 3 0 3 0
2565 کارگاه ساخت قالبهاي برشي 0 2 0 3
2566 اصول طراحی و رسم قالب خمش 1 1 1 2
2567 اصول طراحي و رسم قيد و بندها 1 1 1 2
2568 اصول طراحي و رسم قالبهاي کششي 2 1 2 2
2569 برنامه نويسي ماشينهاي کنترل عددي 2 0 2 0
2570 کارگاه ماشينهاي کنترل عددي 0 1 0 4
2571 کارگاه ساخت قالبهاي خمشي 0 1 0 4
2572 کارگاه ساخت قالبهاي کششي 0 1 0 4
2573 کارگاه ساخت قيد و بندها 0 2 0 3
2575 اصول سرپرستي 2 0 2 0
2576 کارآموزي 0 2 0 240
8856 مهارت های زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 73
ترم چهارم 9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 5
مجموع کل واحدها 78
56 واحد / 2 واحد تخصصی / 20 واحد عمومی /


مراکزی که رشته کاردانی ساخت و تولید -قالب سازی در آنها دایر است: