اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

لیست رشته ها/ دروس رشته کاردانی کنترل کیفی خودرو

چاپ برنامه درسی دریافت برنامه درسی
ترم شناسه درس نــام نوع درس تعداد واحد تعداد ساعت دروس پبشنیاز دروس همنیاز
تئوری عملی تئوری عملی
ترم اول 2649 ریاضی عمومی پایه 3 0 3 0
2650 فیزیک عمومی پایه 2 0 2 0
2653 شیمی عمومی پایه 2 1 2 1
2656 اجزای ماشین پایه 3 2 3 2
2657 نقشه کشی صنعتی 1 1 1 3
2662 سیستم های اندازه گیری 1 2 1 4
9102 انديشه اسلامي(1) عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 20
ترم دوم 2651 آز فیزیک عمومی 0 1 0 1 2650
2652 آمار و احتمال 3 0 3 0 2649
2654 آز شیمی 0 1 0 2 2653
2658 استاتیک و مقاومت مصالح 3 1 3 1 2650
2659 علم مواد 2 0 2 0 2653
2661 مکانیزم خودرو 3 0 3 0 2657
2663 جوشکاری 2 1 2 4
9101 زبان خارجی عمومی 3 0 3 0
9122 تربيت بدني 1 عمومی 0 1 0 2
مجموع واحدها 21
ترم سوم 2660 مبانی کنترل کیفیت 2 1 2 3 2652
2664 ورق کاری 1 1 1 4 2663
2665 روشهای حل مساله 2 0 2 0
2666 نظام تضمین کیفیت 1 1 1 4
2667 کاربرد کامپیوتر در کنترل کیفیت خودرو 1 1 1 4
2673 آزمایش های استاندارد 1 1 1 4
9108 آيين زندگي (اخلاق کاربردي) عمومی 2 0 2 0
9118 زبان فارسی عمومی 3 0 3 0
مجموع واحدها 18
ترم چهارم 2655 زبان فنی 2 0 2 0 9101
2668 کنترل آماری فرایند 2 1 2 3 2660
2669 کنترل کیفیت جوشکاری 1 1 1 4 2660
2670 کنترل کیفیت ورقکاری 1 1 1 4 2660
2671 کنترل کیفیت رنگ کاری 1 1 1 4
2672 کنترل کیفیت مونتاژ کاری 1 1 1 4
2675 کارآموزی 0 2 0 240
9126 كارآفريني عمومی 2 1 2 2
9128 دانش خانواده عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 20
مجموع کل واحدها 79
دروس اختیاری 8856 مهارتهای زندگی دانشجویی عمومی 2 0 2 0
9129 آشنايي با فرهنگ و ارزش هاي دفاع مقدس عمومی 2 0 2 0
مجموع واحدها 4
13 واحد پایه / 50 واحد / 20 واحد عمومی /


مراکزی که رشته کاردانی کنترل کیفی خودرو در آنها دایر است:


ردیف استان نام
1 یزد آموزشکده فنی شریف ابرکوه