اتوپلن | سامانه برنامه ریزی دانشگاهی

رشته های کاردانی و کارشناسی فنی و حرفه ای

    صفحه 1 از 3   
ردیف مقطع گروه آموزشی نام رشته تعداد درس  
 
1 کاردانی برق و کامپیوتر ابزار دقیق 43 برنامه درسی
2 کاردانی برق و کامپیوتر الکتروتکنیک-برق صنعتی 48 برنامه درسی
3 کاردانی برق و کامپیوتر الکترونیک عمومی 42 برنامه درسی
4 کاردانی برق و کامپیوتر برق و تاسيسات گرايش برق 36 برنامه درسی
5 کاردانی برق و کامپیوتر پست و انتقال و توزیع 36 برنامه درسی
6 کاردانی برق و کامپیوتر تاسیسات الکتریکی 42 برنامه درسی
7 کاردانی برق و کامپیوتر سخت افزار کامپیوتر 38 برنامه درسی
8 کاردانی برق و کامپیوتر فناوری ارتباطات (ICT) 36 برنامه درسی
9 کاردانی برق و کامپیوتر فناوری اطلاعات و ارتباطات 38 برنامه درسی
10 کاردانی برق و کامپیوتر نرم افزار کامپیوتر 40 برنامه درسی
11 کاردانی برق و کامپیوتر نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی 40 برنامه درسی
12 کاردانی ساختمان و معماری ساختمان 41 برنامه درسی
13 کاردانی ساختمان و معماری شهرسازی 35 برنامه درسی
14 کاردانی ساختمان و معماری نقشه برداری-نقشه برداری 43 برنامه درسی
15 کاردانی ساختمان و معماری نقشه کشی معماری 34 برنامه درسی
16 کاردانی علوم انسانی حسابداری بازرگانی 33 برنامه درسی
17 کاردانی علوم انسانی حسابداری گرایش مالی 24 برنامه درسی
18 کاردانی علوم انسانی حسابرسی 32 برنامه درسی
19 کاردانی علوم انسانی دروس پایه و عمومی 70 برنامه درسی
20 کاردانی علوم انسانی مدیریت خانواده 40 برنامه درسی
21 کاردانی علوم انسانی مربی کودک 38 برنامه درسی
22 کاردانی علوم مهندسی راهسازی 41 برنامه درسی
23 کاردانی علوم مهندسی ساخت و تولید -قالب سازی 39 برنامه درسی
24 کاردانی علوم مهندسی ساخت و تولید -ماشین ابزار 38 برنامه درسی
25 کاردانی علوم مهندسی صنایع فلزی 41 برنامه درسی
26 کاردانی علوم مهندسی صنايع چوب و کاغذ - سازه های چوبی 31 برنامه درسی
27 کاردانی علوم مهندسی طراحی و نقشه کشی صنعتی 34 برنامه درسی
28 کاردانی علوم مهندسی کنترل کیفی خودرو 35 برنامه درسی
29 کاردانی علوم مهندسی ماشین آلات صنایع 43 برنامه درسی
30 کاردانی علوم مهندسی ماشین افزار (کاردانی) 38 برنامه درسی